Agored, Gwreiddiol, Cadarnhaol

Mae Festival UK* 2022 yn gasgliad o ddeg prosiect ymgysylltu â'r cyhoedd ar raddfa fawr a fydd yn arddangos creadigrwydd ac arloesedd y DU i'r byd.
01/05

Gwelwch bob un o'r 30 Tîm Creadigol ysbrydoledig

Darganfyddwch fwy
02/05Next Pane

4 Cenedl: Cymru, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Lloegr

03/05Next Pane

5 Sector: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg

04/05Next Pane

10 comisiwn yn taflu goleuni ar gryfder ac uchelgais pob cenedl sy'n cael ei yrru gan weledyddion creadigol o bob rhan o'r DU

05/05Next Pane

Nod o gyrraedd 66 miliwn o bobl. Bydd y cyfan yn fyd-eang. Bydd y cyfan yn agored, yn wreiddiol ac yn gadarnhaol