Amdanom Ni

Bydd Festival UK* 2022 yn ddeg prosiect agored, gwreiddiol, cadarnhaol, ac anghyffredin ar raddfa fawr a fydd yn ymgysylltu â'r cyhoedd ac yn arddangos creadigrwydd ac arloesedd y DU i'r byd.

Gan ddod â phobl ynghyd mewn ffyrdd syfrdanol, bydd yr ŵyl yn arddangos ystod lawn ein dychymyg creadigol trwy gyfuno Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg.

Gŵyl wedi'i dylunio gan ein sefydliadau mwyaf sefydledig ac unigolion adnabyddus, gan weithio ochr yn ochr â lleisiau heb gynrychiolaeth ddigonol a thalent sy'n dod i'r amlwg.