Y tîm

Mae cwmni newydd 'Festival 2022 Ltd' wedi'i sefydlu i gyflwyno'r prosiect, dan oruchwyliaeth Cadeirydd a Bwrdd annibynnol. Martin Green CBE yw Prif Swyddog Creadigol Festival UK* 2022.

Os hoffech chi ymuno â'n tîm, gwelwch y swyddi gwag cyfredolswyddi

 • Martin Green CBE

  Prif Swyddog Creadigol

 • Tace Jones

  Cynorthwyydd Gweithredol

Business Integration

 • Phil Batty

  Cyfarwyddwr Gweithredol

 • Lucy Bailey

  Uwch Gwnsler Cyfreithiol

 • John Darnbrook

  Pennaeth Integreiddio Busnes

 • Sarb Hair

  Cydlynydd Gweithrediadau Corfforaethol

 • Harry Hayer

  Gweinyddwr Caffael a Chontractau

 • Bea Hendry

  Pennaeth Rhaglenni

 • Adil Hussain

  Rheolwr Prosiect Technoleg

 • Ruth Marshall

  Strategic Planning Manager

 • Richard Pomfret

  Uwch Reolwr Cyllid

 • Taslima Rahman

  Prentis Gweinyddiaeth Busnes

 • Claudine Ratnayake

  Uwch Reolwr Prosiect (Gweithrediadau)

Creative Programming

 • Sam Hunt

  Cyfarwyddwr y Rhaglen

 • Olive Amos

  Cynorthwyydd Tîm Cynhyrchu

 • Izzie Archer

  Cynhyrchydd

 • Julie Flavell

  Uwch Gynhyrchydd

 • Holly Goodfellow

  Cynhyrchydd

 • Gemma Holsgrove

  Cynhyrchydd

 • Hilary O'Shaughnessy

  Pennaeth Comisiynu

 • Katie Popperwell

  Uwch Gynhyrchydd

 • Ali Roche

  Uwch Gynhyrchydd

 • Harpreet Sharma

  Artistic Planning Coordinator

 • Jessica Temple

  Uwch Gynhyrchydd

 • Faith Whenham

  Cynhyrchydd

Marketing and Communications

 • Ben McKnight

  Cyfarwyddwr Cyfathrebu

 • Giulia Ascoli

  Rheolwr Cyfathrebu Strategol

 • Karl Aussia

  Pennaeth Brand Dros Dro

 • Andrew Collinson

  Rheolwr Cyfathrebu Digidol

 • Hannah McNally

  Cynorthwyydd Cyfathrebu