Y tîm

Mae cwmni newydd 'Festival 2022 Ltd' wedi'i sefydlu i gyflwyno'r prosiect, dan oruchwyliaeth Cadeirydd a Bwrdd annibynnol. Martin Green CBE yw Prif Swyddog Creadigol Festival UK* 2022.

Os hoffech chi ymuno â'n tîm, gwelwch y swyddi gwag cyfredolswyddi

 • Martin Green CBE

  Prif Swyddog Creadigol

 • Tace Jones

  Cynorthwyydd Gweithredol

Integreiddio Busnes

 • Phil Batty

  Cyfarwyddwr Gweithredol

 • Lucy Bailey

  Uwch Gwnsler Cyfreithiol

 • Emily Barling

  Rheolwr Cysylltiadau Busnes a Gweinyddiaeth

 • John Darnbrook

  Pennaeth Integreiddio Busnes

 • Sarb Hair

  Cydlynydd Gweithrediadau Corfforaethol

 • Bea Hendry

  Pennaeth Rhaglenni

 • Marie Holding

  Rheolwr Gweithrediadau Busnes

 • Adil Hussain

  Rheolwr Prosiect Technoleg

 • Ruth Marshall

  Rheolwr Cynllunio Strategol

 • Kirsty Morris

  Gweinyddwr Caffael a Chontractau

 • Laura O'Donnell

  Rheolwr Prosiect Cynorthwyol

 • Janaki O'Halpin

  Rheolwr Llywodraethu

 • Richard Pomfret

  Uwch Reolwr Cyllid

 • Claudine Ratnayake

  Uwch Reolwr Prosiect (Gweithrediadau)

Rhaglennu Creadigol

 • Sam Hunt

  Cyfarwyddwr y Rhaglen

 • Olive Amos

  Cynorthwyydd Tîm Cynhyrchu

 • Izzie Archer

  Cynhyrchydd

 • Jessica Boot

  Cynorthwyydd Creadigol

 • Lindsay Bradshaw

  Cynhyrchydd

 • Zaylie-Dawn Wilson

  Pennaeth Dysgu a Chyfranogiad

 • Julie Flavell

  Uwch Gynhyrchydd

 • Holly Goodfellow

  Cynhyrchydd

 • Chloe Hale

  Rheolwr Dysgu a Chyfranogi

 • Gemma Holsgrove

  Cynhyrchydd

 • Georgina Innes

  Cynhyrchydd Rhyngwladol

 • Hilary O'Shaughnessy

  Pennaeth Comisiynu

 • Charley Marshall

  Intern Rhaglennu Creadigol

 • Katie Popperwell

  Uwch Gynhyrchydd

 • Ali Roche

  Uwch Gynhyrchydd

 • Harpreet Sharma

  Cydlynydd Cynllunio Artistig

 • Kiki Shervington-White

  Intern Rhaglennu Creadigol

 • Faith Whenham

  Cynhyrchydd

Marchnata a Chyfathrebu

 • Ben McKnight

  Cyfarwyddwr Cyfathrebu

 • Giulia Ascoli

  Rheolwr Cyfathrebu Strategol

 • Karl Aussia

  Pennaeth Brand Dros Dro

 • Jo Burnham

  Rheolwr Cyfathrebu

 • Andrew Collinson

  Rheolwr Cyfathrebu Digidol

 • Matthew McMahon

  Uwch Reolwr Marchnata

 • Hannah McNally

  Cydlynydd Marchnata ac Ymgyrchoedd

 • Asif Mirza

  Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol Dros Dro

 • Chloe Patrickson

  Rheolwr Ymgyrchoedd Strategol

 • Rob Singh

  Intern Cyfathrebu a Marchnata

 • Morgan Summers-Smith

  Rheolwr Ymgyrchoedd Strategol

 • Jeanette Ward

  Rheolwr Cysylltiadau â'r Cyfryngau