Cydnabod pwysigrwydd creadigedd ym mywydau pobl a'n dyfodol cyfunol

10 arbrawf creadigol yn cynnwys cydweithrediadau newydd ar draws y meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg.

Wedi'i dylunio i gyrraedd pob cwr o'r DU a 66 miliwn o bobl yn fyd-eang, gyda digwyddiadau, gweithgareddau ymgysylltu'r cyhoedd, cyfleoedd i gymryd rhan, a rhaglenni dysgu i filiynau o blant a phobl ifanc.

Cyfleoedd newydd i bobl greadigol llawrydd, sêr yfory a lleisiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Yn hyrwyddo Creadigedd y DU, mae'r timau yn cynnwys unigolion a sefydliadau o Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

Yn cydnabod pwysigrwydd creadigedd ym mywydau pobl a'n dyfodol cyfunol.

Ein gwerthoedd