Ymunwch â'r Tîm

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â ni yn Festival UK * 2022. Mae hwn yn gyfnod cyffrous wrth i ni ddechrau'r broses o adeiladu'r tîm a fydd yn cefnogi ac yn arwain prosiect gwirioneddol ysbrydoledig.

Bydd yr holl gyfleoedd gwaith yn ymddangos ar ein gwefan pan fyddant ar gael.

Mae Festival UK * 2022 yn sefydliad cyfle cyfartal. Rydym yn annog ceisiadau o bob cefndir a chymuned amrywiol.

Fel rhan o'n hymrwymiad fel cyflogwr Hyderus Anabledd, rydym yn cynnig cyfweliad gwarantedig i unrhyw un ag anabledd y mae ei gais yn cwrdd â'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais fel rhan o'ch cais, lawrlwythwch y ffurflen yma.

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd data o ddifrif. Cyn anfon eich cais, adolygwch ein hysbysiad preifatrwydd ymgeisydd sy'n esbonio sut rydyn ni'n defnyddio'ch data personol. Gellir dod o hyd i'r rhybudd yma.

Mae'r Ŵyl yn ymdrech ar y cyd a ddarperir gan ein partneriaid. Isod, byddwch yn dod o hyd i fanylion swyddi gwag cyfredol gyda'n partneriaid pan fyddant ar gael.

Noder : os ydych yn ymgeisio am swydd wag gydag un o'n partneriaid byddwch yn cael eich cyflogi yn uniongyrchol ganddynt, nid gan Festival UK* 2022 neu Festival 2022 Limited


Festival UK* 2022 swyddi gwag cyfredol

Media Relations Manager

Dyddiad cau: 17 Mehefin 2021

Uwch Gynhyrchydd (Digwyddiadau/Hygyrchedd)

Dyddiad cau: 06 Mehefin 2021

Head of Audiences and Marketing

Dyddiad cau: 10 Mehefin 2021

Swyddi gwag partneriaid

Mae'r Ŵyl yn ymdrech ar y cyd a ddarperir gan ein partneriaid. Isod, byddwch yn dod o hyd i fanylion swyddi gwag cyfredol gyda'n partneriaid pan fyddant ar gael.

Noder : os ydych yn ymgeisio am swydd wag gydag un o'n partneriaid byddwch yn cael eich cyflogi yn uniongyrchol ganddynt, nid gan Festival UK* 2022 neu Festival 2022 Limited

Senior Producer (Northern Ireland) (Nerve Centre)

Dyddiad cau: 21 Mehefin 2021

Sylwch: mae'r rôl hon yn cael ei chyflogi'n uniongyrchol gan Nerve Centre

Finance & Operations Manager (Northern Ireland) (Nerve Centre)

Dyddiad cau: 21 Mehefin 2021

Sylwch: mae'r rôl hon yn cael ei chyflogi'n uniongyrchol gan Nerve Centre

Rheolwr Gweithrediadau (Walk the Plank)

Dyddiad cau: 5 Gorffennaf 2021

Sylwch: mae'r rôl hon yn cael ei chyflogi'n uniongyrchol gan Walk the Plank