Ymunwch â'r Tîm

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â ni yn Festival UK * 2022. Mae hwn yn gyfnod cyffrous wrth i ni ddechrau'r broses o adeiladu'r tîm a fydd yn cefnogi ac yn arwain prosiect gwirioneddol ysbrydoledig.

Bydd yr holl gyfleoedd gwaith yn ymddangos ar ein gwefan pan fyddant ar gael.

Mae Festival UK * 2022 yn sefydliad cyfle cyfartal. Rydym yn annog ceisiadau o bob cefndir a chymuned amrywiol.

Fel rhan o'n hymrwymiad fel cyflogwr Hyderus Anabledd, rydym yn cynnig cyfweliad gwarantedig i unrhyw un ag anabledd y mae ei gais yn cwrdd â'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais fel rhan o'ch cais, lawrlwythwch y ffurflen yma.

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd data o ddifrif. Cyn anfon eich cais, adolygwch ein hysbysiad preifatrwydd ymgeisydd sy'n esbonio sut rydyn ni'n defnyddio'ch data personol. Gellir dod o hyd i'r rhybudd yma.

Swyddi Gwag Cyfredol