Cysylltu

Ymholiadau cyffredinol: Ymholiadau cyffredinol: Mae gennym adran Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan a fydd, gobeithio, yn ateb eich holl ymholiadau.

Os na allwch ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn ar y wefan, e-bostiwch team@festival2022.uk a byddwn yn ymdrechu i ymateb o fewn cyfnod o bum niwrnod, neu'n gynt, yn dibynnu ar nifer yr ymholiadau yr ydym yn eu profi.

Ymholiadau mynediad: access@festival2022.uk ar gyfer yr holl ymholiadau sy'n ymwneud â mynegi'ch diddordeb, eich cais neu'r porth ymgeisio.

Ymholiadau diogelu data: Mae ein Polisi Preifatrwydd ar gael yma ond os oes gennych ragor o gwestiynau ynglŷn â diogelu data, anfonwch e-bost at dp@festival2022.uk

Ymholiadau'r wasg: Mae ein gwybodaeth i'r wasg ar gael yma ond os oes gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â media@festival2022.uk