Sut wnaethon ni gyrraedd yma

How we got here (R&D section) [NEW] Yn dilyn galwad agored ac asesiad o'r ceisiadau yn hydref 2020, dewiswyd mwy na 500 o sefydliadau ac unigolion creadigol ledled y DU o sectorau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil a datblygu unigryw wedi'i ariannu.

Cynhaliwyd y cam ymchwil a datblygu rhwng mis Tachwedd 2020 hyd at ddiwedd mis Ionawr 2021, gyda chyfranogwyr yn gweithio mewn 30 tîm traws-sector, gan gynnwys mwy na 100 o weithwyr llawrydd.

Ym mis Chwefror, bu i bob un o'r 30 tîm baratoi adroddiad dichonadwy a darparu cyflwyniad ynghylch eu syniadau i banel ddethol. Ar ôl asesiad trylwyr, dewiswyd 10 Tîm Creadigol i gael eu comisiynu i droi eu syniadau yn realiti ar gyfer gŵyl y flwyddyn nesaf.

Gweithiodd y 30 tîm dan Creative Commons, gyda'r nod o adeiladu adnodd hygyrch i'r cyhoedd i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol. Yn ogystal, bydd yr ŵyl yn parhau i gynnig cymorth i'r 20 tîm na chafodd eu syniadau am brosiectau eu comisiynu, a lle'r hoffent eu datblygu ymhellach.