Hyrwyddo creadigrwydd ac arloesedd y DU

Cyfle i ni gydnabod gwerth creadigrwydd yn ein bywydau.

Bydd Festival UK* 2022 yn cael ei chreu ar y cyd gan dimau o bob rhan o faes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg.

Bydd y prosiectau yn ceisio cyrraedd 66 miliwn o bobl ledled y DU a'r byd.

Bydd pedwar comisiwn yn cael ei arwain gan Dimau Creadigol o Gymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru. Rheolir chwech gan Dimau Creadigol o bob rhan o'r DU.

Bydd gan y deg gyrhaeddiad byd-eang. Bydd y cyfan yn agored, gwreiddiol a chadarnhaol.

Ein gwerthoedd